Aqua-Lock

Type
Spærrevæske til kloakafløb og vandfri urinaler.

Anvendelsesområde
Vandfri urinaler.
Specielt velegnet til afløb med lille vandgennemstrømning og hvor der således er risiko for at vandlåsen kan udtørre.
Udtørring af vandlåse forekommer typisk i afløb i lokaler som ikke benyttes ofte. F.eks. afløb på hotelværelser, i tomme lejligheder/huse, sommerhuse o.l.
Bemærk at høje rumtemperaturer og gulvvarme øger risikoen for udtørring af vandlåse.

Brugsanvisning
Gulvafløb Afhængig af gulvafløbets størrelse bruges typisk 0,25 - 0,5 liter AQUA-LOCK pr afløb.
Bemærk at store mængder vand og vand med rengøringsmiddel kan skylle spærrevæsken ud og at det herefter kan være nødvendigt at fylde ny AQUA-LOCK på.
Vandfri urinaler Følg urinalproducentens anbefalinger. Typisk anvendes 0,3 liter AQUA-LOCK pr urinal.

EGENSKABER
• Er lettere end vand og samtidig ikke blandbar med vand.
• Dette medfører at produktet lægger sig oven på vandover-fladen og spærrer for ubehagelige lugte.
• Forhindrer udtørring af vandlåse i afløb med lille vandgennemstrømning. Herved undgås ubehagelige lugte fra afløbet.
• Afgiver en behagelig duft.
• Holder sig flydende ned til -15oC.
• Stivnepunkt: -20oC.
• Efter optøning opnås samme effekt som beskrevet.

Tip vedrørende urinaler

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brochure