Bio Fresher

Type
Bakterieholdig lugtfjerner.

Anvendelsesområde

Meget bredt anvendelsesområde som bla omfatter: Tilrøgede lokaler. Offentlige toiletter. Affaldscontainere og opsamlingsområder for affald. Lugtfjernelse efter oversvømmelser og brande. Slamafvanding og slamtørring. Transportcontainere til slam. Svinestalde, kvægstalde, kyllinge- og hønsehold. Indelukker til dyr og kæledyr. Jorddeponering og arealopfyldning med jord. Kompostering. Fødevareaffald.

Brugsanvisning
Omrystes inden brug. Påføres normalt overfladerne ufortyndet men kan dog fortyndes med vand om ønskeligt. Påføres manuelt, med sprayudstyr eller med automatisk doseringsudstyr.

EGENSKABER
• Indholdet af tilpassede og specialudvalgte bakterier sikrer en hurtig og langtidsvirkende nedbrydning af en lang række svovl- og kvælstofholdige stoffer, der sædvanligvis forbindes med affaldslugt. Dette inkluderer aminer, ammoniak, svovlforbindelser herunder svovlbrinte.
• Fjerner fuldstændigt lugte ved direkte at nedbryde de organiske kilder til lugtene.
• Indeholder vækststimulerende ingredienser.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.