Graffiti Remover

Type
Malings-, og graffitifjerner i pastaform.

Anvendelsesområde
Fjerner de fleste typer maling, lak, tusch og lim fra overflader af træ, teglsten, jern, murværk, beton o.l.

Brugsanvisning
Er man i tvivl, om det underliggende materiale tåler GRAFFITI REMOVER, bør der først prøves på et ikke synligt sted. Tildæk evt. de overflader som ikke skal i kontakt med GRAFFITI REMOVER. Overfladen skal være helt tør.
Bruges ufortyndet og påføres med pensel, rulle eller sprøjte.
Virketiden afhænger af malingstype, antal malingslag, som skal fjernes, underlagets beskaffenhed, luftfugtighed og temperatur. På lodrette flader gennemfugtes fladerne nedenfor malingen/graffitien med vand. Hermed forhindres at den opløste maling/graffiti løber ned ad fladen og suges ind der. Men bemærk, at hvor malingen/graffitien skal fjernes, må der ikke komme vand før ved efterskylningen.

Efter påføring tildækkes overfladen evt. med plastfolie for at forlænge virketiden. Dette kan specielt være nødvendigt i kraftig sol og blæst.

Når malingen/graffitien er opløst, fjernes den med en skraber, og der efterskylles grundigt med rent vand. Store flader højttryksrenses, start nedefra og arbejd langsomt og metodisk opad. Ved meget tykke lag kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.