Dansk


Faktor

Type
Selvseparerende lavaromatisk affedtningsmiddel.

Anvendelsesområde
Bruges i alle typer delevaskere samt til at fjerne asfalt, olie og snavs på biler, anlægsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvaskning af elektrisk udstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende indtil 25000 volt.
Benyttes også til rengøring af valser, duge og plader i trykkerimaskiner.

Brugsanvisning
Affedtning: Bruges i koncentrat i bad eller i lavtrykssprøjte.
Grafisk industri: Hældes eller sprøjtes over valsen som derefter køres ren. På duge og plader bruges en fugtig klud.

EGENSKABER
• Opløser olie og fedt uden at skade metal, plast eller malede flader.
• Er emulgerende og kan derfor spules af med vand.
• Opløser farverester.
• Penetrerende.
• Skader ikke plast eller metaller.
• Enkelte gummityper tåler ikke permanent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og siliconegummi.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.