Quick Open

Type
Hurtigvirkende og særdeles effektiv højalkalisk afløbsrens i pulverform.

Anvendelsesområde
Et ætsende og meget kraftigvirkende produkt - overhold derfor altid følgende sikkerhedsforanstaltninger:
Brug altid sikkerhedsbriller og handsker. Brug aldrig varmt vand sammen med produktet; brug altid koldt vand. Brug ikke produktet såfremt der findes rester af syre- eller klorholdige produkter i afløbet/vandlåsen. Ved kontakt med vand udvikles kraftig varme og ammoniakdampe. Undgå at indånde ammoniakdampene. Produktet er fugtsugende - hold derfor altid emballagen tæt lukket. Overdosering kan give stødkogning/tilbageslag. Overdosering kan give så meget varme at plastrør kan tage skade. Hæld aldrig vand i produkt emballagen pga. faren for kraftig varmeudviklende reaktion. Kan skade letmetaller, kobber, messing og forkromede overflader. Der må ikke ryges under brugen.

Brugsanvisning
Hæld pulveret direkte i kloak, vandlås eller afløb. Afvent virkning og skyl efter med koldt vand. Gentag evt. behandlingen.

Dosering
1" afløb med vandlås: ca. 25 g.
1½" afløb med vandlås: ca. 50 g.
2" afløb med vandlås: ca. 100 g.
4-5" plastafløb: ca. 200 g.
4-5" jernafløb: ca. 500 g.

Bemærk: PP tåler max ca. 120°C og PVC tåler max ca. 70°C.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brochure