Dansk


Alka Foam

Type
Stærk alkalisk flydende skumrengøringsmiddel.

Anvendelsesområde
Specielt fremstillet til rengøring, hvor der stilles store krav til effektivt at kunne fjerne fedt, sod, madrester m.m.
Egner sig særdeles godt til rengøring i levnedsmiddelindustrien.
Bruges i bagerier, røgerier, storkøkkener, restauranter og af slagtere, fiskehandlere o.l. Bruges f.eks. på røganlæg, røgovne, konvektionsovne, ovne, grillriste og til iblødsætning af service.

Brugsanvisning
Påføres med lavtrykssprøjte, svamp, børste e.lign.
Også velegnet til automatisk påføring.
Virkningstid: ca. 5 - 15 minutter.
Dosering: 1:1 - 1:30 afhængig af besmudsningsgraden.
Vandtemperatur: 0 - 95°C.
Bedste resultat opnås ved brug af varmt vand.
Om nødvendigt bearbejdes overfladen mekanisk f.eks. med en grov svamp eller børste.
Skyl af med vand.
Bør ikke anvendes på aluminium og andre letmetaller.
Undgå indånding af væsketåge/aerosoler.
Brug beskyttelseshandsker og -briller.

EGENSKABER
• Fjerner hurtigt og effektivt fedt, sod, madrester m.m.
• Afgiver ikke ubehagelig lugte.
• Er højtskummende og let at skylle af.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.