Dansk


Udder Des 1:4

Type

Koncentreret desinficerende chlorhexidinbaseret pattedypningsmiddel/pattespray.

Anvendelsesområde

Desinfektion af yvere.

Godkendelse

Pattedyp/pattespray godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer FA 4840-76/02.
Må kun anvendes umiddelbart efter malkning.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer og må kun opbevares i original emballage.

Brugsanvisning

Fortyndes altid med rent vand før brug. 1 del UDDER DES 1:4 tilsættes 4 dele vand. 4 ml / malkning. 4 ml / malkning. Dette blandingsforhold må ikke fraviges.
Kan sprayes eller dyppes på. Anvendes umiddelbart efter malkning, dvs. inden for de første 20 sekunder efter malkning idet patteåbningen her stadig er åben og tilgængelig for bakterier.
Produktet virker baktericidt og fungicidt (gærsvampe).

Bortskaffelse: Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.
Sikkerhed: Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.


Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad