Dansk


MC Acid

Produktet er udgået - kontakt venligst din forhandler.

Type
Stærkt surt skyllemiddel.

Anvendelsesområde
Surt skyl af malkeanlæg og køletanke. Anvendes til de fleste typer anlæg,
dog ikke AMS-anlæg.

Brugsanvisning
• Skyl anlægget/tanken med lunkent vand indtil alle mælkerester er fjernet
• Vask anlægget/tanken med varmt vand tilsat MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Vasketid 5-10 minutter. Sluttemperatur min. 41°C
• Tøm anlægget/tanken for vaskeopløsning
• Skyl anlægget/tanken med koldt drikkevand
• Skyl anlægget/tanken med koldt vand tilsat 1,0 dl MC ACID pr 10 liter vand. Skylletid: ca. 5 minutter
• Tøm anlægget/tanken for skylleopløsning
• Skyl anlægget/tanken med rent drikkevand umiddelbart før næste malkning.

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Efter endt rengøring skal alle overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, efterskylles med rent drikkevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, foderstoffer, lægemidler og klorholdige produkter. Må kun opbevares i originalemballage.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.