Dansk


Udder Des 1:4 Jod

Produktet er udgået - kontakt venligst din forhandler.

Type
Koncentreret desinficerende PVP-jodbaseret pattedypningsmiddel/pattespray.

Anvendelsesområde
Desinfektion af yvere.

Brugsanvisning
Fortynd det koncentrerede produkt ved omhældning eller pumpning
Koncentratet skal fortyndes 1:4. (1 del Nova Dip til 4 dele vand).
Kan anvendes 1-3 gange pr. dag.
Dosering pr. behandling:
Køer og bøfler: 4 ml/dyr
Får: 2 ml/dyr
Geder: 3 ml/dyr

Godkendelse
Yverdesinfektion til malkende dyr (køer, bøfler, får, geder) til brug efter malkning. Godkendelsesnummer: EU-0019757-0001 1-1

EGENSKABER
Udder Des 1:4 JOD er baseret på PVP jod og glycerin, der virker blødgørende på pattehuden og giver en høj
beskyttelse mellem malkningerne.
Produktet virker baktericidt og fungicidt (gærsvampe).

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.