Dansk


Farm Cleaner

Type
Stærkt alkalisk iblødsætnings- og rengøringsmiddel til stalde.

Anvendelsesområde
Bruges til alle former for staldrengøring samt alle områder hvor der stilles store krav til staldhygiejne og hvor vand/tidsbesparelse er en vigtig faktor. Anvendes i kvæg- og svinestalde, dyrekenneler, kyllingehuse og i stor udstrækning ved mink.

Brugsanvisning
Stalde
Meget tilsmudset: 1:50 (2 %).
Middel tilsmudset: 1:100 - 1:200 (1 - 0,5 %).
Let tilsmudset: 1:300 (0,3 %).

Mink
Hvalpenet/rengøring af taner: 1:50 (2 %).
Indvirkningstid: Afhængig af tilsmudsningsgrad, men mindst 10 minutter eller mere.

EGENSKABER
• Er kraftigt fedtopløsende og er derfor yderst velegnet til iblødsætning før desinfektion med BAKTOL eller PAA 5.
• Indeholder specielle buffere der gør at produktet bevarer sin befugtnings- og rengøringsevne selv ved lave koncentrationer.
• Er lugtfri og skader ikke jern når den benyttes som beskrevet.
• Se separat brugervejledning.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning