Dansk


Epoxy Primer

Type
Opløsningsmiddelfri 2-komponent klar epoxy-primer.

Anvendelsesområde
Bruges til belægninger på betongulve samt reparation af revner, huller o.l. i betongulve, murværk, puds m.m. Anbefales i landbruget til spaltegulve, stier, omkring foderbord, under drikkeventiler, siloer, malkerum, gangarealer mm.

Brugsanvisning
Blandingsforhold 65 vægtdele Komp. A og 35 vægtdele Komp. B. Tørstof: 100 %. Åbningstid/potlife: Ca. 35 minutter ved +15°C. Min. gulvtemp.: +10°C. Hærdetid efter sidste behandling: mindst 24 timer inden ibrugtagning. Hærder gulvet ved under +15°C er hærdetiden mindst 48 timer. Fuld styrke opnås efter 5-7 døgn.
Forbehandling Nye betongulve skal være helt tørre og frie for snavs, olie o.l. Betonen bør altid testes for restfugt v.hj.a. plastfolie. Overfladen højtrykspules og påføres ALKA CIP fortyndet 1:5 med vand. Efter 15-30 minutter højtrykspules overfladen og skylles grundigt. Gentag evt. behandlingen. Når overfladen er tør fjernes evt slamlag og løstsiddende beton med karborundumsliber, fræsning, syrevask, sandblæsning e.l. Herefter støvsuges omhyggeligt.
Selvudjævnende belægning Bland først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsæt herefter ca. 1,7 vægtdele FLOW FILLER til 1 vægtdel EPOXY PRIMER. Forbrug: ca. 1 kg pr. m2.
Reparationsmasse Tilsæt ca. 5-6 vægtdele REP FILLER til 1 vægtdel EPOXY PRIMER. Dette giver ca. 3 liter reparationsmasse svarende til 3 mm/m2. Der skal grundes med EPOXY PRIMER inden påføring af reparationsmassen. Reparationsmassen påføres herefter den våde grunder. Efter ca. 2 timer påføres reparationsmassen et lag EPOXY PRIMER.
Skridsikker overflade Drys GRIP i den våde pålagte EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Forbrug ca. 2-3 kg GRIP/m2.

Se vores betonbrochure her.

Mere Information:

Datablad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning
Brochure
SDS komp. 1
SDS komp. 2