Dansk


Seal Extra

Type
Upigmenteret, acrylbaseret betonforsegler.

Anvendelsesområde
Anvendes til overfladebehandling/imprægnering af både ny og gammel beton. Bruges i stalde, på læsseramper, garager, ind- og udkørselsramper, gange, lager- og industrigulve, o.l.
Anbefales på gulve og overflader, som udsættes for ekstreme kemiske og mekaniske belastninger.

Brugsanvisning
Al håndtering skal foregå med god ventilation og åndedrætsværn. Stalde bør tømmes for dyr før påføring.
Forbehandling: Overfladen skal være helt tør og ren før påføring. Betonen skal være fuldhærdet.
Påføring: Med malerrulle eller blød kost/pensel i 1-3 lag afhængigt af betonens sugeevne. Typisk påføres 2 lag, men påfør aldrig mere end betonen kan suge. Skal tørre 2-4 timer mellem hver påføring afhængig af gulvtemperaturen. På foderborde og omkring foderautomater anbefales minimum to lag, som påføres med to timers mellemrum.
Det behandlede område kan benyttes af fodgængere efter 6 timer og køretøjer/dyr efter minimum 24 timer.
Høj luftfugtighed og gulvtemperaturer under 15°C forlænger tørretiderne.

Brugt udstyr rengøres med fortynder eller xylen.

Dækkeevne: 9-12 m2 pr. liter afhængig af overfladens sugeevne.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning
Brochure