Dansk


Baktol Plus

Produktet er udgået - kontakt venligst din forhandler.

 

Type
Flydende bakteriedræbende rengøringsmiddel til alle vandfaste flader.

Anvendelsesområde
Kan anvendes alle steder, hvor der ønskes et bakteriefrit miljø. Anvendes til rengøring og desinfektion indenfor levnedsmiddelindustrien. Velegnet til rengøring i stalde, svømmehaller, storkøkkeener, kølerum m.m. Kan anvendes til rengøring af beskyttelsesudstyr, feks. genanvendelige masker.

Godkendelse
Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under j.nr. 2007-20-5409-00963. Foretages både rengøring og desinfektion skal dette gøres i to separate arbejdsprocesser. Dvs. først rengøring med efterfølgende afskylning med rent vand og herefter desinfektion med efterfølgende afskylning med rent vand.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer.
Må kun opbevares i originalemballagen.

Brugsanvisning
Anvendes både manuelt og maskinelt i et blandingsforhold på 1 dl til 10 liter vand. (1:100).
I højtryksrenser anbefales et blandingsforhold på ½ dl til 10 liter vand. (1:200).

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Brugervejledninger:
Brugervejledning nr 1 - Rengøring
Brugervejledning nr 13 - Til svin
Brugervejledning nr 14 - Til mink
Brugervejledning nr 15 - Til kvæg
Brugervejledning nr 16 - Is- og softicemaskiner
Brugervejledning nr 17 - Tandlæger

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning
Brochure