Dansk


Baktol

Type
Flydende rengørings- og desinfektionsmiddel til alle vandfaste flader.

Anvendelsesområde
Kan anvendes alle steder, hvor der ønskes et bakteriefrit miljø. Anvendes til rengøring og desinfektion indenfor fødevareindustrien. Velegnet til storkøkkener, slagtere, bagerier, fiskehandlere, stalde, kølerum, svømmehaller m.m. Anvendes til rengøring af beskyttelsesudstyr, feks. genanvendelige masker.

Godkendelse
Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under j.nr. 2007-20-5409-00953. Foretages både rengøring og desinfektion skal dette gøres i to separate arbejdsprocesser. Dvs. først rengøring med efterfølgende afskylning med rent vand og herefter desinfektion med efterfølgende afskylning med rent vand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballagen.

Brugsanvisning
Rengøring: Før desinfektion fjernes alt synligt snavs m.m. ved en grundig rengøring. Til rengøring kan anvendes BAKTOL (1-5%) eller et andet velegnet rengøringsmiddel. Herefter afskylles med rent vand.
Desinfektion: Kan anvendes både manuelt og maskinelt. Dosering 1-4%. Herefter afskylles med rent vand.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

EGENSKABER
• Produktet har gode rengøringsegenskaber og er effektivt bakteriedræbende.
• Testet iht European Suspension Test, EN 1276, 1997. Baktol er bl.a. testet overfor: Campylocater jejuni, E. coli O157, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes og Salmonella choleraesuis.
• Produktet er skummende.

Brugervejledning nr 1 - Rengøring
Brugervejledning nr 13 - Til svin
Brugervejledning nr 14 - Til mink
Brugervejledning nr 15 - Til kvæg
Brugervejledning nr 16 - Is- og softicemaskiner
Brugervejledning nr 17 - Tandlæger

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning
Brochure