Diesel Additiv 2G

Type
Additiv til dieselolie.

Brugsområde

Anvendes til alle typer dieseldrevne køretøjer. Anvendes til alle dieselmotorer, herunder commonrail- og pumpedysemotorer. Kan anvendes til alle dieseltyper også biodiesel (op til B10). Kan også
anvendes i fyringsolie.

Dosering

Tilsættes direkte i tanken. Påfyld herefter dieselolie/fyringsolie.
1 liter til 1000 liter dieselolie/fyringsolie svarende til 50 ml til 50 liter dieselolie/fyringsolie.

EGENSKABER

• Renser indsprøjtnings- og forbrændingssystemet.
• Reducerer udstødnings- og partikelemissionen.
• Forebygger og fjerner sod- og partikelaflejringer i dyser, ventiler og ventilsæder.
• Gendanner dysernes sprøjtemønster.
• Sikrer præcis styring af indsprøjtningsventilerne.
• Reducerer brændstofforbruget.
• Holder tanksystemet fri for korrosion.
• Reducerer motorbanken.
• Nedsætter brændstoffets frysepunkt.
• Emulgerer vand og dispergerer urenheder i brændstoffet.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.