Dansk


Xpert Electro Spray

Type

Rensemiddel ti l aff edtning og rengøring
af alle typer elektrisk- og elektronisk
udstyr.

Anvendelsesområde

Rensemiddel ti l alle typer elektrisk og elektronisk udstyr. Specielt velegnet til affedtning af printplader o.l.

Brugsanvisning

Afbryd spændingen ti l emnet før behandling.Ryst dåsen godt og spray på. Xpert Electro spray skal være fordampet fuldstændig før spændingen ti lkobles igen.

EGENSKABER
• Fjerner hurtigt fedt, sod, olie og snavs uden at skade plast, gummi eller lak.
• Er ikke elektrisk ledende, fordamper hurtigt, er lugtfri og efterlader ingen belægning eller uønsket film.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.