Odour Absorb

Type
Lugtabsorber - fast pasta-gelé med aktivt kul.

Anvendelsesområde
Effektiv på områder op til 28 m² og nem at bruge.
Kan bruges overalt, f.eks.: hjemme, kontor, bil, båd, campingvogn, garage, hotel, restaurant, sygehus, plejehjem etc.

Brugsanvisning
• Bryd sikringslåget og fjern låget.
• Sæt dåsen på det sted, hvor lugtfjerning ønskes.
• Undgår at stille dåsen på opvarmede flader (radiatorer eller i direkte sollys).
• Skift til en ny dåse når der er ca. 10% tilbage i dåsen. Den sidste rest kan evt. kommes i posen på en støvsuger og vil have god effekt som lugtfjer-ner her.

TIPS for optimal effekt:
• Placer dåserne, hvor luftcirkulationen er størst.
• I lokaler med lille cirkulation ( i kældre, på toiletter o. lign.) kan en lille vifte afhjælpe dette og øge virkningen.

EGENSKABER
• Absorberer forureninger og eliminerer lugt fra bl.a. tobaksrøg, madlavning, husdyr, maling, røgskade, afløb m.m.
• Kan bruges næsten alle steder, f.eks. i hjemmet, på arbejds-pladsen og i bilen.
• Andre typer luftrensere er faktisk selv med til at forurene luften, idetde kun kamuflerer lugte ved at tilføre parfume. Odour Absorb derimod absorberer og eliminerer dårlig luft og mikroskopiske partikler i luften.
• Absorberer og fjerner lugt efter f.eks.: Tobaksrøg, maling og husdyr, køkken-/madlavningslugte, bilinteriør, rensemidler og benzin, jordslag og råd.

*Produktet hed tidligere Air Sponge.
Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning