MC Acid Plus

Type
Surt rengøringsmiddel baseret på salpetersyre/fosforsyre.

Anvendelsesområde
Vask/rengøring af malkeanlæg og køletanke. Anvendes til alle anlæg, også AMS. Kan også anvendes som surt rengøringsmiddel ved vekselvask.

Brugsanvisning
• Skyl anlægget/tanken med lunkent vand indtil alle mælkerester er fjernet
• Vask anlægget/tanken med varmt vand tilsat MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Vasketid 5-10 minutter. Sluttemperatur min. 41°C
• Tøm anlægget/tanken for vaskeopløsning
• Skyl anlægget/tanken med koldt drikkevand
• Vask anlægget/tanken med koldt vand tilsat 0,5 dl MC ACID PLUS pr 10 liter vand. Vasketid: 5-10 minutter
• Tøm anlægget/tanken for vaskeopløsning
• Skyl anlægget/tanken med rent drikkevand umiddelbart før næste malkning.

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Efter endt rengøring skal alle overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, efterskylles med rent drikkevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, foderstoffer, læge-midler og klorholdige produkter. Må kun opbevares i originalemballage.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.