Des Wipes

Type
Effektive desinfektionsservietter til fjernelse af bakterier på overflader og udstyr m.m.

Anvendelsesområde
Anvendes hvor der stilles store krav til hygiejnen f.eks. levnedsmiddelindustri, hospitals- og plejesektoren, landbrug, læger og tandlæger.

Brugsanvisning
Rengør overfladen før desinfektion. Servietterne er klar til brug. En til to servietter trækkes op af boksen og beskyttelseshætten lukkes igen. Aftør derefter overfladen eller objektet.

Servietten må ikke tørre ind under brug. Må ikke bruges af eller på børn.

Godkendelse
Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer 2007-20-5409-00955. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage.

Overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, skal skylles af med drikkevand efter endt desinfektion.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.