Søger du kvalitet, viden og 
engagement?

Vi vil nemlig være andet og
mere end blot at være din leverandør
af rengøringsmidler.

Vi vil være din sparringspartner
for bedre kvalitet.
Og derfor sætter vi dig, som
kunde, i centrum.

Etiketter og faremærkning

Etiketinformation

Etikettering på kemi-produkter er lovpligt og der er krav om mange regler og specifikationer. Især på grund af sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved fragt og håndtering, men også for den almindelige anvendelse af produktet. Én ting er at etiketten er fyldt med informationer og anmærkninger, men hvad betyder det egentlig og hvad skal du som bruger forholde dig til? Nedenfor giver vi et indblik i de informationer, der er anvist på NORDEN OLJE’s produktetiketter.

Vores produkter er inddelt i forskellige anvendelsesgrupper, hvor hver gruppe har hver sin farve. Det er ikke lovpligtigt, men er blot en service for dig, som bruger, at du hurtigt kan overskue om det er et produkt i den korrekte anvendelseskategori som du har fat i. Gruppe-/farveinddelingen kan du se på forsiden hvor alle vores grupper er opstillet.

Etiketterne er også udstyret med ikoner, der illustrerer hvilke anvendelsesområder produktet dækker. Klik her for at se ikonernes betydning.

Norden Olje har vores egen Kvalitets- og registreringsafdeling, der sikrer at alt lovpligtigt information på etiketten bliver opfyldt. Derfor er etiketten også udstyret med en fareetikette (ved 2-sidet etiketter er det bagsideetiketten). Fareetikette består af nogle R- og S- sætninger - R for Risiko og S for Sikkerhed. Klassificeringsbekendtgørelsen af Miljømin­isteriet beskriver hvilke sætninger, der skal bruges, hvornår og hvor de skal bruges, samt hvilken ætningsfare der er forbundet hermed.

Senest sommeren 2015 skal alle kemiske produk­ter have nye etiketter og nye sikkerhedsdatablade, da de nye harmoniserede mærkningssystem vil træde i kraft. Det betyder at de orange faresym­boler, løbende vil blive udskiftet med de nye, ligesom at R- og S-sætninger vil blive udskiftet med H- og P-sætninger (Hazard og Precaution).

Norden Olje's etiketterne vil blive ændret løbende. Med hensyn til sikkerhedsdatabladene vil der være en overgangsperiode, som betyder, at vi løbende opdaterer punkt 2 med den nye CLP-mærkning. Den gamle mærkning (orange faresymboler) vil i stedet blive flyttet til punkt 16. Til højre kan du se hvilke symboler der erstatter de gamle. Læs mere om mærkning og de nye regler her.

Til sidst kan du på vores etiketter også finde en lille farvet firkant hvor der ud for er angivet et nummer. Det angiver pH-værdien af produktet hvor rød=syre, grøn=neutral og blå er alkalisk.