Støv kan være en medvirkende årsag til et dårligt arbejdsmiljø. Dels kan det give ubehag og vejrtrækningsmæssige gener, men det viser sig også at være en aktiv smittebærer, da snavs, bakterier og vira binder sig til støvpartikler. Støvbindende produkter kan her være effektive til at holde støvaktiviteten i luften nede.